Lādējas

Elektrība

PERSONĪGAIS ELEKTRIĶIS
Elektrība ir mūsu ikdienas neatņemama sastāvdaļa. Tomēr ļoti svarīgi ir, lai elektroinstalācija un apgaismes ķermeņi būtu ierīkota pareizi, jo, pretējā gadījumā, vismazākā elektroinstalācijas kļūme var būt par iemeslu ugunsgrēkam vai citām nelaimēm. Tieši tādēļ iesakam šos darbus uzticēt profesionāļiem - mūsu meistars aizbrauks pie Jums - nomainīs rozeti vai slēdzi, sakārtos savienojumus, samainīs, uzsatādīs un ieteiks labāko apgaismes ķermeni. Pievienos lielo un mazo sadzīves tehniku.
ELEKTROMONTĀŽA
Veicam ārējos un iekšējos elektromontāžas darbus dzīvokļiem un privātmājām.
 • 0.4kV, - pazemes kabeļu līnijas;
 • Sadales montāža
 • iekšējā un ārējā apgaismojuma uzstādīšana;
 • elektrības vadu, kabeļu ievilkšana;
 • zibens aizsardzības uzstādīšana;
 • u.c. elektroinstalācijas darbus.
Elektriskie mērijumi
KĀPĒC MĒRĪJUMI IR JĀVEIC? Elektriskie mērījumi ir nepieciešami pieņemot ekspluatācijā jaunus objektus. To nosaka ministru kabineta noteikumi pie būves nodošanas ekspluatācijā. Atzinumu un elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju no sertificētiem elektrospeciālistiem pieprasa vietējā būvvalde pie objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Ekspluatācijā esošās elektroinstalācijas pārbaudi veic reizi 10 gados, bet ja objektā vai teritorijā ir sprādzienbīstama vide - reizi divos gados, bet ja objektā ir ķīmiski agresīva vide - reizi gadā. Atzinumu un elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju no sertificētiem elektrospeciālistiem pieprasa ugunsdzēsēju inspektori pie objekta pārbaudes. Elektroinstalācijas pārbaudes dokumentāciju var pieprasīt apdrošinātāji pirms nekustamā īpašuma apdrošināšanas.
Mēs veicam šādus mērījumus!
 • Izolācijas pretestības mērīšana;
 • Cilpa - "Fāze - Nulle" mērīšana;
 • Kontaktu pārējas pretestības mērīšana;
 • Zemējuma pretestības mērīšana;
 • Zibensaizsardzības sistēmas mērīšana;
 • Mērījumi izmantojot termo kameru;

Pieteikt Elektriķi

Es saņēmuši Jūsu ziņojumu

Kaut kas nogāja greizi! Mēģiniet vēlreiz.